Kort uitgelegd is velling een V groef tussen de verschillende planken. Micro velling is een groef van maximaal 2 milimeter en standaard velling is groter dan 2 milimeter. Vervolgens wordt er nog onderscheid gemaakt tussen 2- en 4 zijdige velling. 2 zijdig houdt in dat er alleen een V groef tussen de lengte richting van de planken zit en bij 4 zijdig zit deze ook op de kop z’n kant van de plank.