Stookprotocool

1. Voor het leggen van de
houten vloer

De zand-cement afwerkvloer moet minimaal 30 dagen oud zijn.

Stel de temperatuur op de eerste stookdag in op 20°C, verhoog deze daarna dagelijks met 5°C.

 • dag 1: aanvangstemperatuur in het systeem van 20°C
 • dag 2: opstoken naar 25°C
 • dag 3: opstoken naar 30°C
 • dag 4: opstoken naar 35°C
 • dag 5: opstoken naar 40°C (maximale temperatuur! Let op: max. 30°C bij ondiepe vloerverwarming!)

De gehele opstookperiode voor het leggen van de houten vloer duurt minimaal 15 dagen, zorg dat er tijdens deze periode een goede ventilatie is om vocht te laten ontsnappen.

Let op dat de instroomtemperatuur van het water niet boven de 40°C uitkomt. Voor vloerverwarming welke dicht aan de oppervlakte ligt (ondiep of na de bouw ingefreesd) geldt een maximale instroomtemperatuur van 30°C.

Houdt deze temperatuur minstens 24 uur per centimeter vloerdikte aan. Bij een vloerdikte van 3cm, dient de temperatuur 3 dagen lang op 40°C aangehouden te worden (30°C bij ondiepe vloerverwarming).

 • dag 6: aanhouden op 40°C
 • dag 7: aanhouden op 40°C
 • dag 8: aanhouden op 40°C

Het afkoelen van de watertemperatuur gebeurd ook dagelijks met 5°C tot een temperatuur van 20°C

 • dag 9: afstoken naar 35°C
 • dag 10: afstoken naar 30°C
 • dag 11: afstoken naar 25°C
 • dag 12: afstoken naar 20°C

Na de opstookperiode het restvocht van de cement dekvloer goed controleren. Bij een zand-cement dekvloer mag deze niet meer dan 1,8% zijn en bij een anhydrietvloer niet meer dan 0,3%. Bij gebruik van een vloeibaar vochtscherm mag het percentage maximaal 3% zijn.

2. Tijdens het leggen van de houten vloer

 • De afwerkvloer dient tijdens het leggen tussen de 15°C tot 18°C te zijn. Houdt deze temperatuur minimaal 5 dagen na het leggen aan, hierna de temperatuur langzaam opbouwen met 1 a 2°C per dag
 • De contacttemperatuur van de cement dekvloer mag maximaal 28°C zijn. Dit is de temperatuur van de bovenzijde van de cement dekvloer / anhydrietvloer, gemeten na 3 dagen stoken na ingestelde temperatuur (afhankelijk van diepte van de leidingen)

3. Nadat uw vloer gelegd is

 • Minimaal drie dagen wachten voordat u de vloerverwarming weer aanzet.
 • Dag 4: het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.
 • Dag 5 – 8: de temperatuur van het water verhogen, steeds met maximaal 1 á 2 ºC per dag, tot de gewenste temperatuur in de ruimte.
 • De temperatuur van het vloeroppervlak mag maximaal 28ºC zijn.
 • Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water constant houden (een HR ketel doet dit automatisch!) en ook ’s nachts niet lager zetten.
 • Schommelingen in temperatuur zo klein mogelijk houden en, als ze noodzakelijk zijn, zo langzaam mogelijk laten ontstaan.

4. Stoken tijdens seizoen

 • Aan het begin van de stookperiode de temperatuur geleidelijk opvoeren en aan het eind van de stookperiode de temperatuur geleidelijk afbouwen, altijd met 1 a 2°C per dag
 • Houdt de vloer zo stabiel mogelijk door geen verschil in dag- en nachttemperatuur

Vragen of interesse in een uitgebreid stookprotocol per mail? Laat het ons weten!